1 2 3

CAŁODOBOWY ASSISTANCE TECHNICZNO-ELEKTRYCZNY
Jest to nowatorski Produkt obejmujący całodobową, Kompleksową obsługę w przypadku awarii instalacji elektrycznej, alarmu jak i monitoringu gdzie czas dojazdu do klienta jest skrócony do minimum.

W Polsce w zależności od strefy występuje średnio kilkadziesiąt wyładowań atmosferycznych na kilometr kwadratowy w ciągu roku. Aby chronić obiekty przed ich skutkami konieczna jest prawidłowo wykonana i zaprojektowana instalacja odgromowa w połączeniu z instalacją przeciwprzepięciową.

Rodzaj instalacji odgromowej jest uzależniony od wielu czynników takich jak gabaryty, typ obiektu, wyposażenie, umiejscowienie względem innych obiektów oraz wiele innych czynników, których nieuwzględnienie zwiększa ryzyko szkód powstałych w wyniku uderzenia pioruna.

Dopełnieniem instalacji odgromowej jest instalacja przeciwprzepięciowa chroniąca przed przepięciami powstałymi w wyniku wyładowań atmosferycznych.